Termeni si conditii

Ultima modificare: 15.12.2017

Folosirea (vizitarea sau achiziționarea serviciilor ) acestui site, implică acceptarea acestor termeni și condiții. Dacă nu acceptați acești „Termeni și Condiții” NU FOLOSIȚI acest site. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII. Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

Administratorul site-ului

SC Zava Darnnera SRL este societatea care administrează domeniul www.wetrust.ro și subdomeniile acestuia (numit în continuare „SITE”). SC Zava Darnnera SRL denumită în continuare “SOCIETATEA”, societate organizata în baza legii române, cu sediul social în orașul Craiova, str. Girlesti, nr. 70, județ Dolj, având codul de înregistrare fiscală 37231691 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/560/2017, având contul RO71BTRLRONCRT0388427701, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0351/427.741, fax: 0351/427.741, email: contact@wetrust.ro.

Legaturi cu alte site-uri

SITE-ul poate conține și link-uri către alte site-uri. SOCIETATEA nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

Sunteți de acord cu următoarele : operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea intre dumneavoastră și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuți nici material nici sub alta formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

Copyright

Întregul conținut al site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date – este proprietatea SOCIETĂȚII și a partenerilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul SOCIETĂȚII a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Dumneavoastră, ca utilizator sunteți pe deplin acord cu cele de mai sus.

Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportata autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere intre cele doua părți. In cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

Acceptați și înțelegeți în mod expres că:

NU OFERIM NICI UN FEL DE GARANȚIE, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ CĂ: SERVICIUL VA FI POTRIVIT CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ; SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, SIGUR ȘI FĂRĂ ERORI DE ORICE FEL; CALITATEA INFORMAȚIILOR, DATELOR, IMAGINILOR, PRODUSELOR OBȚINUTE CONTRA COST SAU GRATIS PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VA CORESPUNDE CERINȚELOR ȘI AȘTEPTĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ; SERVICIUL POATE FI ÎNTRERUPT DE CĂTRE PROPRIETARI SAU ADMINISTRATORI ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ NICI O NOTIFICARE PREALABILA ȘI FĂRĂ NICI UN FEL DE PRETENȚIE DE ORICE FEL DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ; PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI NU SE OFERĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE SAU CERTITUDINE ALTELE DECÂT CELE ÎN MOD EXPRES SPECIFICATE ÎN ACEȘTI TERMENI DE OFERIRE A SERVICIULUI; SUNTEȚI DIRECT ȘI DEPLIN RESPONSABIL PENTRU ORICE ACTIVITATE ȘI/SAU CONȚINUTUL ORICĂREI DATE, INFORMAȚII, IMAGINI, TEXT, ÎNREGISTRĂRI AUDIO SAU VIDEO SAU A ORICĂREI ALTE CONTRIBUȚII PE CARE O FACEȚI ȘI/SAU O FACEȚI DISPONIBILĂ ȘI/SAU O TRANSMITEȚI ÎN CONDIȚIILE PREZENȚILOR TERMENI AI SERVICIULUI; FORȚA MAJORĂ EXONEREAZĂ DE RĂSPUNDERE PARTEA CARE O INVOCA ÎN CONDIȚIILE LEGII; NU SUNTEM RESPONSABILI ȘI NU PUTEM FI ȚINUTI RESPONSABILI ÎN NICI UN FEL, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE PAGUBA ȘI/SAU PROBLEMĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, DE ORICE NATURĂ, CA URMARE A FOLOSIRII SERVICIULUI.